Xe điện


Tin tức thảo luận về xe điện, tesla, các loại xe hơi điện, xe máy điện dùng pin, năng lượng sạch, tái tạo tốt cho môi trường thay vì chạy xăng dầu năng lượng hoá thạch truyền thống