Xe đời sống

Top 10 mẫu mô tô BMW tốt nhất năm 2022

Theo bình chọn từ kênh Motor TV, dưới đây chính là 10 mẫu mô tô BMW tốt nhất năm 2022 :

1. BMW R 18 Transcontinental 2022 (giá: 24.995-27.145 USD).


BMW R18 Transcontinental 2022


2. BMW R 18 Bobber 2022 (giá: 21.495 USD).


BMW R18 Bobber 2022


3. BMW R nineT Pure 2022 (giá: 10.995 USD).


BMW R nineT Pure 2022


4. BMW R 1250RT 2022 (giá: 24.195 USD).


BMW R1250RT 2022


5. BMW R nineT 2022 (giá: 13.645 USD).


BMW R nineT 2022


6. BMW R 1250GS 2022 (giá: 25.632 USD).


BMW R1250GS 2022


7. BMW R 18 2022 (giá: 15.995 USD).


BMW R18 2022


8. BMW F900R 2022 (giá: 9.404 USD).


BMW F900R 2022


9. BMW S 1000XR 2022 (giá: 18.070 USD).


BMW S1000XR 2022


10. BMW R nineT Scrambler 2022 (giá: 13.645 USD).


BMW R nineT Scrambler 2022
Không thể gửi trả lời hay tương tác do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ


Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục