Xe đời sống

Top 10 ô tô BMW nhanh nhất trong lịch sử thương hiệu

1. BMW M5 CS 2021 (vận tốc tối đa: 306 km/h).


BMW M5 CS 2021 


2. BMW M8 Competition 2021 (vận tốc tối đa: 304 km/h).


BMW M8 Competition 2021 


3. BMW M5 Competition 2018 (vận tốc tối đa: 304 km/h).


 BMW M5 Competition 2018


4. BMW M5 ‘30 Jahre Edition’ 2015 (vận tốc tối đa: 304 km/h).


BMW M5 ‘30 Jahre Edition’ 2015


5. BMW M4 GTS 2016 (vận tốc tối đa: 303 km/h).


BMW M4 GTS 2016


6. BMW M5 2010 (vận tốc tối đa: 301 km/h).


BMW M5 2010


7. BMW M5 2003 (vận tốc tối đa: 299 km/h).


 BMW M5 2003


8. BMW M3 GTR 2001 (vận tốc tối đa: 295 km/h).


BMW M3 GTR 2001 


9. BMW X6 M Competition 2021 (vận tốc tối đa: 285 km/h).


 BMW X6M Competition 2021


10. BMW 850CSi 1996 (vận tốc tối đa: 249 km/h).


BMW 850CSi 1996 
Không thể gửi trả lời hay tương tác do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ


Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục