Xe đời sống

Top 10 ô tô tốt nhất trong lịch sử thương hiệu Mazda


Theo bình chọn từ CarBuzz, dưới đây là Top 10 mẫu xe ô tô tốt nhất trong lịch sử của thương hiệu ô tô Nhật Bản Mazda :

1. Mazda R360 Coupe 1960.


Mazda R360 Coupe 1960


2. Mazda Cosmo Sport 110S 1967.


Mazda Cosmo Sport 110S 1967


3. Mazda RX-2 1970.


Mazda RX-2 1970


4. Mazda RX-7 1978.


 Mazda RX-7 1978


5. Mazda MX-5 Miata 1989.


Mazda MX-5 Miata 1989


6. Mazda RX-7 1989.


Mazda RX-7 1989


7. Mazda speed MX-5 Miata 2004.


Mazdaspeed MX-5 Miata 2004


8. Mazda speed3 2010.


Mazdaspeed3 2010


9. Mazda RX-8 2003.


Mazda RX-8 2003


10. Mazda CX-5 2017.


Mazda CX-5 2017
Không thể gửi trả lời hay tương tác do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ


Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục