Xe đời sống

Top 10 ô tô thể thao Mazda tốt nhất trong lịch sử

Theo bình chọn từ tạp chí Hot Cars, dưới đây là 10 mẫu ô to thể thao Mazda tốt nhất trong lịch sử :

1. Mazda RX-7.


Mazda RX-7


2. Mazda MX-5 Miata.


Mazda MX-5 Miata


3. Mazda Cosmo Sport 110S.


Mazda Cosmo Sport 110S


4. Mazda speed 3.


Mazdaspeed 3


5. Mazda RX-8.


Mazda RX-8


6. Mazda speed 6.


Mazdaspeed 6


7. Mazda 323 GT-R.


Mazda 323 GT-R


8. Mazda MX-6.


Mazda MX-6


9. Mazda MX-3.


Mazda MX-3


10. Mazda RX-3.


Mazda RX-3
Không thể gửi trả lời hay tương tác do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ


Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục