Xe đời sống

Top 10 ý tưởng thiết kế ôtô ấn tượng nhất trong 10 năm qua


Theo bầu chọn từ tạp chí Hot Cars, dưới đây là top 10 ý tưởng thiết kế ôtô ấn tượng nhất thế giới trong vòng 10 năm qua :

1. Vision Mercedes -Maybach 6 Cabriolet.


Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet


2. Sony Vision-S.


Sony Vision-S


3. Renault Trezor.


Renault Trezor


4. Lamborghini Terzo Millennio.


Lamborghini Terzo Millennio


5. Mazda RX-Vision GT3.


Mazda RX-Vision GT3


6. DS X E-Tense.


DS X E-Tense


7. Audi Skysphere.


Audi Skysphere


8. Lordstown Endurance.


Lordstown Endurance


9. Rolls-Royce 103EX.


Rolls-Royce 103EX


10. Mercedes -Benz Vision AVTR.


Mercedes-Benz Vision AVTR
Không thể gửi trả lời hay tương tác do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ
Top 9 với 10 nhìn bất khả thi quá


Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục