Xe đời sống

Top 10 ý tưởng thiết kế xe ấn tượng nhất của Mazda


Theo tạp chí Hot Cars, dưới đây là 10 ý tưởng thiết kế xe ấn tượng nhất của Mazda :

1. Mazda Furai.


Mazda Furai


2. Mazda RX-500.


Mazda RX-500


3. Mazda Taiki.


Mazda Taiki


4. Mazda MX-5 Superlight.


Mazda MX-5 Superlight


5. Mazda Senku.


Mazda Senku


6. Mazda Nagare.


Mazda Nagare


7. Mazda RX-Vision GT3.


Mazda RX-Vision GT3


8. Mazda Kabura.


Mazda Kabura


9. Mazda RX-01.


Mazda RX-01


10. Mazda MX-5 Speedster Evolution.


Mazda MX-5 Speedster Evolution
Không thể gửi trả lời hay tương tác do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ


Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục