Xe đời sống

Top 10 ôtô có ý tưởng thiết kế ấn tượng nhất năm 2021

1. Renault AIR4.


Renault AIR4


2. Porsche Mission R.


Porsche Mission R


3. Cupra UrbanRebel.


Cupra UrbanRebel


4. Audi Skysphere.


 Audi Skysphere


5. EdisonFuture EF1-T.


EdisonFuture EF1-T


6. Lincoln Anniversary Concept.


Lincoln Anniversary Concept


7. Toyota Tacoma Tacosilla.


Toyota Tacoma Tacosilla


8. Ford Tucci Maverick.


Ford Tucci Maverick


9. Opel Manta GSe.


Opel Manta GSe


10. Nissan NV350 Office Pod.


Nissan NV350 Office Pod
Không thể gửi trả lời hay tương tác do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ


Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục