Xe đời sống

BMW và Volkswagen tham gia "Hiệp hội Ứng dụng và Công nghệ Lượng tử"


Tập đoàn BMW và Tập đoàn Volkswagen đã trở thành hai trong số 10 tập đoàn của Đức cùng sáng lập ra Hiệp hội Ứng dụng và Công nghệ Lượng tử (QUTAC). Mục tiêu của tập đoàn này là phát triển hơn nữa các nguyên tắc cơ bản hiện có của điện toán lượng tử thành các ứng dụng công nghiệp có thể sử dụng được.Nói một cách đơn giản hơn, QUTAC nhằm mục đích tập hợp các ứng dụng có liên quan đến ngành cho các ngành công nghệ, hóa chất và dược phẩm, bảo hiểm và ô tô.

Điều này nhằm tạo cơ sở cho quá trình công nghiệp hóa máy tính lượng tử ở Đức và Châu Âu. Các thành viên sáng lập của tập đoàn này bao gồm - BASF, BMW G roup, Boehringer Ingelheim, Bosch, Infineon, Merck, Munich Re, SAP, Siemens và Volkswagen Group.

Trong 'Gói kích thích và tương lai', Chính phủ Đức đã thúc đẩy sự phát triển của Máy tính lượng tử. Làm việc cùng nhau, các công ty này sẽ xác định, phát triển, chạy thử nghiệm và chia sẻ các ứng dụng thời đại mới như vậy. Có rất nhiều lĩnh vực rất thú vị như hậu cần, vận tải, hóa chất và lĩnh vực tài chính mà các tập đoàn Đức này có thể khám phá bằng cách chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn của họ.

Các công ty tham gia coi một hệ sinh thái điện toán lượng tử mạnh mẽ và có khả năng phục hồi về kinh tế ở Đức và Châu Âu là rất quan trọng để thúc đẩy công nghiệp hóa thành công và chủ quyền kỹ thuật số trong lĩnh vực này. Tầm nhìn của QUTAC là thúc đẩy một hệ sinh thái điện toán lượng tử như vậy. Tập đoàn thúc đẩy các ứng dụng để sử dụng thương mại công nghệ này cần thiết cho các công ty thành viên. Và trong khi làm việc đó, họ có thể tạo ra nhu cầu công nghiệp khi các thành viên nằm trong một phạm vi rộng của nền kinh tế Đức. Do đó, các ứng dụng được xác định, phát triển và thử nghiệm trong hiệp hội sẽ là xu hướng thiết lập cho tất cả các ngành công nghiệp.

Các kết quả và quyết định của tập đoàn nhằm mang lại lợi ích cho tất cả những người tham gia trong hệ sinh thái. QUTAC đã đưa ra các bước cụ thể - trước tiên, nhu cầu về tính toán lượng tử trong nền kinh tế Đức cần được xác định để tạo cơ sở cho một ứng dụng xuyên ngành. Hiện tại, các ứng dụng khả thi đang được xác định và tiềm năng của chúng để triển khai công nghiệp đang được đánh giá. Các ứng dụng tham chiếu này sẽ được cùng thực hiện và phát triển hơn nữa vượt ra ngoài ranh giới của tập đoàn.
Không thể gửi trả lời hay tương tác do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ


Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục