Xe đời sống

Top 10 ô tô cơ bắp có giá rẻ nhất năm 2022


1. Chevrolet Camaro Coupe 1LS 2.0L Turbo (giá khởi điểm: 25.000 USD).


Chevrolet Camaro Coupe 1LS 2.0L Turbo


2. Chevrolet Camaro Coupe 1LT 3.6L (giá khởi điểm: 27.095 USD).


Chevrolet Camaro Coupe 1LT 3.6L


3. Ford Mustang Ecoboost Fastback (giá khởi điểm: 27.205 USD).


Ford Mustang Ecoboost Fastback


4. Dodge Challenger SXT (giá khởi điểm: 30.430 USD).


Dodge Challenger SXT


5. Chevrolet Camaro Coupe LT1 (giá khởi điểm: 34.000 USD).


Chevrolet Camaro Coupe LT1


6. Dodge Charger GT (giá khởi điểm: 35.275 USD).


Dodge Charger GT 


7. Ford Mustang GT Fastback (giá khởi điểm: 36.285 USD).


Ford Mustang GT Fastback


8. Dodge Challenger R/T (giá khởi điểm: 37.9800 USD).


Dodge Challenger R/T


9. Dodge Charger R/T (giá khởi điểm: 40.500 USD).


Dodge Charger R/T


10. Dodge Challenger R/T Scat Pack (giá khởi điểm: 44.155 USD).


Dodge Challenger R/T Scat Pack
Không thể gửi trả lời hay tương tác do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ


Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục