Luật & thủ tục

Bổ sung thêm quy định mới cho người học và thi bằng lái ô tô áp dụng từ năm 2021

Nội dung dưới đây là quy định trong Thông tư 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 12/2017/TT-BGTVT của Bộ GTVT về đào tạo và cấp giấy phép lái xe, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Theo Thông tư 38/2019 cho biết từ ngày đầu năm mới, 1/1 năm 2021, ngoài những nội dung trước đây thì tất cả các trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để đào tạo lái xe ô tô . Trong đó, thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe gồm hệ thống các máy tính có cài đặt phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông và ca bin học lái xe ô tô.Chưa hết, các Trung tâm sát hạch lái xe phải sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông để sát hạch lái xe. Người thi bằng lái ô tô (hạng B1, B2, C, D, E, các hạng F) sẽ phải thi thêm nội dung sát hạch lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Sở GTVT sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng tình huống giao thông để sát hạch lái xe từ 1/5/2021.

Với sửa đổi trên, sẽ thêm 1 bài thi nữa nâng lên tổng 4 bài thay vì là 3 như trước cụ thể như sau :
  1. Sát hạch lý thuyết
  2. Thi phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông
  3. Thực hành lái xe trong hình
  4. Thực hành lái xe trên đường
Và để có thể thi lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng thì thí sinh phải đạt nội dung lý thuyết. Và tương tự nếu không đạt bài thi phần mềm mô phỏng thì không được thi thực hành trong hình. Nếu không đạt nội dung thực hành trong hình thì không được thi sát hạch lái xe trên đường.

Và nếu thí sinh đạt mục 1, 2, 3 tương ứng nội dung lý thuyết, phần mềm mô phỏng, thực hành lái xe trong hình nhưng lại không đạt mục 4 là kết quả sát hạch lái xe trên đường thì được bảo lưu kết quả trong 1 năm.
Không thể gửi trả lời hay tương tác do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ


Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục