Luật & thủ tục 2020-09-20 10:06:24

Những lỗi cần lưu ý tránh bị tịch thu ô tô vĩnh viễn


Những lỗi vi phạm giao thông sẽ bị tịch thu xe ô tô theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định.
    [*]Đối với người điều khiển phương tiện :
Theo nghị định 100/2019/NĐ-CP, sẽ bị tịch thu đối với người điều khiển phương tiện khi: Điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông đối với loại xe có quy định về niên hạn sử dụng (trừ trường hợp xe ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất, xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách), căn cứ tịch thu phương tiện theo Điểm b Khoản 5 và Điểm d Khoản 6 Điều 16 Nghị định 100.

Theo quy định, người điều khiển phương tiện quá niên hạn sử dụng khi tham gia giao thông sẽ bị tịch thu xe.


Sử dụng các loại xe sản xuất, lắp ráp không đúng với quy định tham gia giao thông (bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông); tịch thu phương tiện theo Điểm c Khoản 5 và Điểm d Khoản 6 Điều 16 Nghị định 100.

Điều khiển phương tiện mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện : Không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp; Không có Giấy đăng ký xe theo quy định; Sử dụng Giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp; Sử dụng Giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe; theo Điểm a Khoản 4, Điểm đ Khoản 5 và Điểm đ Khoản 6 Nghị định 100.

Trường hợp đua ô tô trái phép, căn cứ tịch thu phương tiện theo Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 Điều 34 Nghị định 100.
    [*]Đối với chủ phương tiện :
Chủ phương tiện tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông sẽ bị tịch thu phương tiện, căn cứ vào Điểm a Khoản 5 và Điểm b Khoản 14 Điều 30 Nghị định 100.

Trường hợp chủ phương tiện tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định cũng sẽ bị tịch thu phương tiện.


Điều khiển phương tiện thuộc một trong các trường hợp sau đây tham gia giao thông mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện : Không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp; Không có Giấy đăng ký xe; Có Giấy đăng ký xe nhưng không do cơ quan có thẩm quyền cấp; Có Giấy đăng ký xe nhưng không đúng với số khung số máy của xe, căn cứ vào Điểm g, Điểm h Khoản 5 và Điểm c Khoản 14 Điều 30 Nghị định 100.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ


Bài viết liên quan