Mercedes

Top 10 mẫu xe Mercedes-Benz cổ điển đẹp nhất lịch sử

Theo bình chọn từ tạp chí Hot Cars, dưới đây là 10 xe Mercedes -Benz cổ điển đẹp nhất trong lịch sử :

1. Mercedes -Benz SSK Count Trossi Roadster 1930.


Mercedes-Benz SSK Count Trossi Roadster 1930


2. Mercedes -Benz 300 SL Roadster 1963.


 Mercedes-Benz 300 SL Roadster 1963


3. Mercedes -Benz 300 SL Gullwing 1957.


Mercedes-Benz 300 SL Gullwing 1957


4. Mercedes -Benz 300 SLR 1957.


Mercedes-Benz 300 SLR 1957


5. Mercedes -Benz 280 SL Pagoda 1971.


Mercedes-Benz 280 SL Pagoda 1971


6. Mercedes -Benz 540k Special Roadster 1935.


Mercedes-Benz 540k Special Roadster 1935


7. Mercedes -Benz 300D Adenauer 1958.


Mercedes-Benz 300D Adenauer 1958


8. Mercedes -Benz 300 S 1952.


Mercedes-Benz 300 S 1952


9. Mercedes -Benz 280 SE 1971.


Mercedes-Benz 280 SE 1971


10. Mercedes -Benz 300 CE 6.0 AMG Hammer 1992.


Mercedes-Benz 300 CE 6.0 AMG Hammer 1992
Không thể gửi trả lời hay tương tác do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ


Bài viết liên quan

Cùng chuyên mục